برخی از امکانات

سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, اختصاص یک آدرس اینترنتی بصورت http://YourName.ZanjanBlog.com
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, امکان ایجاد و مدیریت آسان مطالب با ادیتور پیشرفته و قدرتمند فارسی
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, امکان درج آسان تصاویر، پیوندها و تغییر در رنگ یا اندازه نوشته ها
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, امکان درج ادامه مطلب و نمایش متن کامل پست در یک صفحه دیگر
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, امکان انتقال مطالب از سایر سرویس ها
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, امکان ارسال مطلب به آینده
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, امکان ذخیره مطالب بصورت پیش نویس
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, امکان نمایش مطالب بصورت سنجاق شده (مطلب ثابت)
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, امکان درج برچسب برای هر مطلب
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, امكان موضوع بندی كردن وبلاگ و اضافه کردن زیر موضوع
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, امکان تایید نظرات خوانندگان جهت نمایش
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, امکان طراحی اختصاصی قالب و یا تغییر در قالب ، رنگها و طرح وبلاگ
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, امکان استفاده از قالب سایر سرویس های وبلاگ دهی
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, امکان اضافه کردن صفحات اضافی به وبلاگ
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, امكان اضافه كردن نویسنده های وبلاگ با شناسه های متفاوت (وبلاگ گروهی)
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, اختصاص امکاناتی چون پیوندهای روزانه ، لینكستان ، آمارگیر ، نظر سنجی و ...
سيستم وبلاگدهی,دامنه رایگان,وبلاگ رایگان,زنجانبلاگ,زنجان بلاگ,وبلاگ, اختصاص پروفایل حرفه ای برای مدیر وبلاگ


ثبت وبلاگ جدید